फिटनेस बाइक

 • Fitness Bike JB902 Red

  स्वास्थ्य बाइक JB902 रातो

  M-box एक फिटनेस मेशिन हो, कॉम्प्याक्ट, फेशन, एकमा पोर्टेबल सहित। मान्छे को बिभिन्न आवश्यकताहरु को पूर्ति गर्न।

  रेड डट्स डिजाइन पुरस्कार, क्यान्टन फ्यायर डिजाइन पुरस्कार।

 • Fitness Bike JB902 Black

  फिटनेस बाइक JB902 कालो

  M-box एक फिटनेस मेशिन हो, कॉम्प्याक्ट, फेशन, एकमा पोर्टेबल सहित। मान्छे को बिभिन्न आवश्यकताहरु को पूर्ति गर्न।

  रेड डट्स डिजाइन पुरस्कार, क्यान्टन फ्यायर डिजाइन पुरस्कार।

 • Fitness Bike JB902 Black White

  फिटनेस बाइक JB902 कालो सेतो

  M-box एक फिटनेस मेशिन हो, कॉम्प्याक्ट, फेशन, एकमा पोर्टेबल सहित। मान्छे को बिभिन्न आवश्यकताहरु को पूर्ति गर्न।

  रेड डट्स डिजाइन पुरस्कार, क्यान्टन फ्यायर डिजाइन पुरस्कार।

 • Fitness Bike JB902 Yellow

  फिटनेस बाइक JB902 पहेंलो

  M-box एक फिटनेस मेशिन हो, कॉम्प्याक्ट, फेशन, एकमा पोर्टेबल सहित। मान्छे को बिभिन्न आवश्यकताहरु को पूर्ति गर्न।

  रेड डट्स डिजाइन पुरस्कार, क्यान्टन फ्यायर डिजाइन पुरस्कार।